ไทย English   User:   Name:  User:  Password:  สมัครสมาชิก  ออก 
 
 
  แหล่งที่มาและประวัติของพันธุ์
           ลิ้นจีุ่์พันธุ์อัมรินทร์เป็น ไม้ยืนต้นที่นายช้อย สองเมือง เจ้าของสวนได้พันธุ์นี้มาตั้งแต่ปี 2546 โดยตอนมาจากลิ้นจี่ต้นหนึ่งใน อ.ปากช่อง ปลูกไว้ในสวนมะม่วงที่ ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 500 เมตร ในช่วงสองปีแรกได้ตอนกิ่งขยายปลูกเองเพื่อศึกษาลักษณะพันธุ์พบว่าการเจริญเติบโตดี ทนทานต่อศัตรูพืชชนิดต่างๆที่มีในสวนมะม่วง หลังจากปลูกในปีที่ 3 ลิ้นจี่ติดผลประมาณ 2 กิโลกรัมต่อต้น ปัจจุบัน คุณช้อย ได้ขยายพื้นที่ปลูกลิ้นจี่เพิ่มขึ้นมีต้นลิ้นจี่อายุ 5-6 ปี จำนวน 200 ต้น อายุ 1 ปี จำนวน 1,000 ต้น ทางสวนจึงวางแผนว่าจะมีการเพิ่มพื้นที่การปลูกลิ้นจี่เพิ่มขึ้นอีกแน่นอน  
  ลักษณะเด่นพิเศษ
         ออกดอกติดผลง่าย แม้กระทบอุณหภูมิเย็น 20-25 องศาเซลเซียส เพียง 4-5 วัน ก็ออกดอกได้ทั่วทั้งต้น ผลโต เนื้อผลแน่น ไม่เฉพาะ แม้จะมีฝนตกในช่วงเก็บเกี่ยว
 
  วิธีการปลูก
• ใช้ระยะการปลูก 6x6 เมตร (1 ไร่ = 35 ต้น) พบว่าลิ้นจี่พันธุ์นี้เจริญเติบโตได้ดีมากลิ้นจี่จะเริ่มออกดอกในเดือนพฤศจิกายน
• ให้ปุ๋ยทางใบผสมกับฮอร์โมนฉีดพ่นในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ประมาณ 3 ครั้ง
• ใส่ปุ๋ยทางดินสูตร 8-24-24 ในช่วงต้นอายุ 1-3 ปี
• ใส่ปุ๋ยทางดินโดยเน้นสูตรตัวหน้าสูง(ไนโตรเจน)ในช่วงต้นอายุ 4 ปี
 
 
  นายช้อย สองเมือง (เจ้าของสวน)
  ที่อยู่ 126 ม.2 ม.หนองคุ้ม ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เบอร์โทรศัพท์ 081-8784117 , 086-2517081