ไทย English   User:   Name:  User:  Password:  สมัครสมาชิก  ออก 
 
 
  ข้อมูลลิ้นจี่พันธุ์อัมรินทร์
  ลักษณะทางพฤษศาสตร์
       ประเภท ไม้ยืนต้น มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Litchin chinensis Sonn วงศ์ Sapindaceae

ต้น ทรงพุ่มโปร่ง หนาปานกลาง รูปทรงพุ่มครึ่งวงรี ต้นอายุ 4 ปี สูง 4.5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางพุ่ม4 เมตร การเรียงกิ่งไม่เป็นระเบียบ ทำมุมกับลำต้นเป็นมุมแคบแตกกิ่งแบบตั้งตรง

ใบ ใบอ่อนสีเหลืองซีด ใบประกอบยาว 31 ซม. กว้าง 26 ซม. ก้านใบ (petiole) ยาว 4 ซม.แกนกลาง (rachis) ยาว 10 ซม. ประกอบด้วยใบย่อย 3 คู่ เกิดแบบตรงข้ามใบย่อย ยาว 16 ซม. กว้าง 4.3 ซม. หนา 1 มม. สี ด้านหลังใบของใบแกมสีเขียวเข้มด้านท้องใบมีสีเขียวนวล รูปร่างใบเลียวรี ค่อนข้าง แคบ ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบลักษณะคล้ายแผ่นกระดาษ ลายใบลักษณะคล้ายหาง ฐานใบเป็นแบบ ลิ้มสีก้านใบประกอบเขียวอมเหลือง แตกใบอ่อน 3 ครั้ง เว้นช่วง 2.5 – 3 เดือน

ดอก/ช่อดอก ออกดอกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนง (panicle) เกิดบริเวณปลายกิ่ง มีดอกต่อช่อจำนวนมาก ขนาดช่อ ดอกยาว 27 ซม. กว้าง 15 ซม. ในช่อหนึ่งมีทั้งดอกเพศผู้ ดอกสมบูรณ์เพศที่ทำหน้าที่เพศเมีย และดอก สมบูรณ์เพศที่ทำหน้าที่เป็นเพศผู้ อัตราส่วนของดอกเพศผู้ต่อดอกสมบูรณ์ที่ทำหน้าที่เพศเมียจะ แตกต่างกันออกไปในแต่ละปี ดอกลิ้นจี่พันธุ์อัมรินทร์เป็นดอกแบบไม่มีกลีบดอก เช่นเดียวกันกับลิ้นจี่ โดยทั่วไป ขนาดดอกกว้าง 4-5 มม. ดอกประกอบด้วยกลีบเลี้ยง (sepal) 4-5 กลีบ เกิดเชื่อมกันเป็น รูปถ้วยมีขนาดสั้นๆจำนวนเกสรเพศผู้ 6-10 อัน ยอดเกสรตัวเมียแยกเป็น 2 แฉก เกิดอยู่ระหว่างรังไข่ที่ มี 2 ช่อง (Two –cell) แยกกันแต่ละช่องมีเซลล์ไข่อยู่ 1 เซลล์

ผล ขนาดค่อนข้างโตเมื่อเทีบกับลิ้นจี่โดยทั่วไป น้ำหนัก 1 กิโลกรัม มีผลลิ้นจี่ 25-30 ผล ทรงผลเป็นรูปไข่ กลับฐานผลราบ ไหล่ผลด้านหนึ่งยกขึ้นเล็กน้อย ปลายผลแหลมขนาดยาว 44 มม. กว้าง 40 มม. หนา 38 มม. ผิวด้านนอกของผลสุกมีสีแดงอมชมพู มีหนามขนาดเล็กสั้นมากเปลือกผลหนา 1-1.5 มม. ผิว เปลือกด้านในสีชมพูเรื่อๆเนื้อผลสุกมีสีขาวขุ่น หนา 6-9 มม. เนื้อผลแน่น แห้งไม่แฉะ รสกลมกล่อม หวานอมเปรี้ยวมีกิ่หอม ความหวาน 18 บริกซ์

ลักษณะอื่นๆ ออกดอกปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นธันวาคม ผลแก่เก็บเกี่ยวได้ก่อนล้ินจี่ภาคเหนือของไทยประมาณ 2 เดือน ก่อนลิ้นจี่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 3 เดือน (จีนเก็บเกี่ยวปลายเดือนกรกฎาคม ถึง ต้น สิงหาคม)
 
   
   
 
  นายช้อย สองเมือง (เจ้าของสวน)
  ที่อยู่ 126 ม.2 ม.หนองคุ้ม ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เบอร์โทรศัพท์ 081-8784117 , 086-2517081